20.07.2020

Projekt "Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie"

Teich mit der Insel Maria, Autorin: Monika Drozłowska
Bärlauch - das Symbol des Parks, Foto Michał Adamczewski

Der Park wird jetzt als das gemeinsame Projekt "Erhaltung und Nutzung der historischen Parklandschaften Branitz und Zatonie" revitalisiert.

Die Eröffnung des Parkes ist im Oktober 2020 geplant.

Park jest obecnie rewitalizowany w ramach wspólnego projektu z Parkiem Branitz: „Zachowanie i wykorzystanie historycznych krajobrazów parkowych w Branitz i Zatoniu” współfinansowanego z Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia - Polska 2014-2020. Otwarcie Parku Książęcego  Zatonie planowanie jest na październik 2020.

/Übersicht/