Metryka wydawcy

Odpowiedzialność za całość projektu

Odpowiedzialność za całość projektu

Miasto Forst (Lausitz)
Die Bürgermeisterin
Verwaltungsvorstand für Service, Bildung und Personal
Sven Zuber
Promenade 9
03149 Forst (Lausitz)

e-Mail: s.zuber@forst-lausitz.de
Tel.: (03562) 989 - 110
Fax: (03562) 989 - 103

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Treść oferty online

Właściciel strony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność czy jakość udostępnionych informacji. Roszczenia przeciwko właścicielowi strony z tytułu odpowiedzialności za szkody materialne lub moralne powstałe przez korzystanie lub niekorzystanie z oferowanych informacji wzgl. przez korzystanie z błędnych lub niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, jeśli właścicielowi strony nie można udowodnić celowej winy lub winy w wyniku rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niewiążące i niezobowiązujące. Właściciel strony wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmian, uzupełnień lub likwidacji części stron lub całej oferty bez specjalnej zapowiedzi oraz do tymczasowego lub ostatecznego zawieszenia publikacji.

2. Odesłania i linki

Przy bezpośrednich i pośrednich odesłaniach do obcych stron internetowych („Hyperlinks“), które nie leżą w gestii właściciela strony, odpowiedzialność cywilna może wystąpić wyłącznie w przypadku, w którym właściciel strony zna treści i ma techniczne możliwości, aby zapobiec korzystaniu z bezprawnych treści. Właściciel strony oświadcza niniejszym z całą stanowczością, że w momencie ustanowienia odesłania nie można było stwierdzić żadnych nielegalnych treści na stronach, do których kierowane były linki. Właściciel strony nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt, treści  lub prawa autorskie powiązanych stron. Dlatego dystansuje się wyraźnie od wszystkich treści na wszystkich połączonych linkiem lub powiązanych stronach, które zmieniły się po ustanowieniu odesłania. Powyższe stwierdzenie odnosi się do wszystkich linków i odesłań umieszonych na własnej witrynie oraz do obcych wpisów na udostępnionych przez właściciela strony księgach gości, forach dyskusyjnych, listach mailingowych i w ramach intranetu. Za nielegalne, błędne i niekompletne treści, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z informacji w ten sposób oferowanych, odpowiada wyłącznie oferent strony, do której nastąpiło odesłanie, a nie ten, kto poprzez linki jedynie odsyła do danej publikacji.

3. Prawa autorskie i prawo używania znaków zastrzeżonych

Autor dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich publikacjach przestrzegać praw autorskich użytych form graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów, wykorzystywać samodzielnie stworzone formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty lub też pozbawione licencji formy graficzne, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo oraz teksty.
Wszelkie marki oraz znaki firmowe wymienione w ofercie internetowej, podlegające ew. ochronie przez osoby trzecie, podlegają w sposób nieograniczony postanowieniom obowiązującego prawa używania znaków zastrzeżonych oraz praw własności danego zarejestrowanego właściciela. Wymienienie danego znaku nie oznacza, że marka nie podlega ochronie przez prawa osób trzecich!
Prawo autorskie w odniesieniu do obiektów opublikowanych i stworzonych przez autora przysługuje wyłącznie autorowi stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich form graficznych, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo oraz tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez wyraźniej zgody autora.

Palac i Park Branitz
Hans Bach, Potsdam
Patrik Pleul, Potsdam
Stiftung Fürst-Pückler-Museum Park und Schloss Branitz

Park Przypalacowy w Brodach
Krzysztof Kilian, Brody
Gemeinde Brody
Archiwum Urzędu, Gminy Brody

Park Muzakowski
Holger Rothamel, Bad Muskau
Stiftung Fürst-Pückler-Park Bad Muskau

Wschodnioniemiecki Ogród Rózany w Forst (Luzyce)
Rico Hofmann, Dresden
profi-Foto-Kliche
Christian Swiekatowski, Miasto Forst (Luzyce)
Annette Schild, Miasto Forst (Luzyce)
Miasto Forst (Lausitz), Archiwum miejskie

Park Palacowy w Altdöbern
Boris Aehnelt
Uwe Hegewald
Rolf Wünsche
Katrin Peter

Park Rododendronów w Kromlau
Tourist-Information Kromlau
R. Machnikowsky
Dirk Thorausch

Palac Barokowy i Park Neschwitz
Gemeindeverwaltung Neschwitz
Gartenkulturpfad Oberlausitz e. V.
lausitzfocus

Park w Zaganiu
Adam Zyworonek

Park w Zatoniu
ESKO Consulting Sp. z o.o., aut. Marika Baczmanska.
Piotr Jedzura
Agnieszka Kochanska
Jarek Skorulski: "Dino Princess Chronicles, Zatoka-Notizen von 1840-1861"
Michal Adamczewski
C. Bovet
Monika Zapatoczna
Kamil Jᶏgowski
Jarosław Skorulski

Tłumaczenie
Jerzy Bielerzewski, Zielona Góra

4. Ochrona danych osobowych

Jeśli w ramach oferty internetowej istnieje możliwość podania danych osobowych lub firmowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy pocztowe), to ich ujawnienie następuje po stronie użytkownika całkowicie dobrowolnie. Dopuszcza się korzystanie i płatność za wszystkie oferowane usługi – o ile jest to technicznie możliwe do zrealizowania – również bez podania tych danych lub poprzez podanie danych anonimowych lub pseudonimu. Nie zezwala się na korzystanie z danych kontaktowych w stopce redakcyjnej oraz w innych podobnych miejscach (np. adres pocztowy, nr telefonu i faksu oraz adresy mailowe) przez osoby trzecie w celach przesłania informacji, których przesłania podmiot się nie domagał. Zastrzega się prawo do podjęcia kroków prawnych skierowanych przeciwko nadawcom tzw. poczty spam w przypadku naruszenia ww. zakazu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

5. Moc prawna wyłączenia odpowiedzialności

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której nastąpiło odesłanie do niniejszej strony. Jeśli jakiekolwiek fragmenty lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadałyby w całości lub części obowiązującym przepisom prawa, nie narusza to pozostałych postanowień dokumentu co do jego treści oraz mocy obowiązywania.

Realizacja techniczna i graficzna

LOHMANN UND ROBINSKI

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.