Projekt: „Dalszy rozwój wspólnego polsko-niemieckiego dziedzictwa kulturowego Europy w Europejskim Związku Parków Łużyckich“

Niniejsza strona internetowa została sfinansowana ze środków wsparcia z Funduszu Małych Projektów (FMP) Euroregionu SNB.

Fundusz Małych Projektów (FMP) Euroregionu PRO EUROPA VIADRINA w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia – Polska 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Niemal 20 lat temu na granicy polsko-niemieckiej realizowane były pierwsze tzw. małe projekty. Te projekty dbają o nową jakość we współpracy transgranicznej między Niemcami a Polską. Tworzone są nowe Fundusze Małych Projektów (FMP), które nieprzerwanie od tamtego czasu są efektywnie zarządzane przez Euroregiony i przyczyniają się w dużym stopniu do wsparcia polsko-niemieckich stosunków, obustronnego zrozumienia oraz umocnienia zaufania między Niemcami, a Polską.

Transgraniczne Fundusze Małych Projektów w ramach Europejskiej Współpracy Regionalnej dojrzały w ostatnich latach do miana ważnego instrumentu stosowanego w nieustannie rosnącej liczbie obszarów granicznych całej Europy.

One stały się siłą napędową kooperacji transgranicznej w wielu obszarach tematycznych. Charakteryzują się one w szczególności działaniami lokalnymi, przyczyniając się przy tym do integracji europejskiej. Dzięki temu europejska polityka wsparcia jest w zasięgu ręki dla wszystkich obywatelek i obywateli, tu można doświadczyć i wykorzystać jej konkretną realizację w transgranicznej codzienności. Ponadto Fundusz Małych Projektów daje ogromną możliwość obywatelom realizacji ich własnych pomysłów w ramach różnych projektów.


Projekt wsparcia UE (INTERREG IV-A)

Projekt: Transgraniczny marketing miejscowy i turystyczny „Europejskiego Związku Parków Łużyckich“ w Euroregionie Szprewa-Nysa-Bóbr

Europa rośnie razem i definiowana jest coraz bardziej przez regionalne historyczno-kulturowe konteksty. W szczególności rozwijające się przez wieki krajobrazy kulturowe kształtują regionalną i lokalną tożsamość, a także odzwierciedlają zarówno historię jak i chemię między człowiekiem, a naturą. Jednolity region kulturowy Dolnych Łużyc był niejednokrotnie naruszony przez wojny i powstania społeczne. Dziś znajdujemy się przez to w takiej sytuacji, że dziedzictwo kulturowe charakterystycznych dla Łużyc osobistości: Henryka hrabii von Brühla i Hermanna księcia von Pückler-Muskau dzieli się na dwa kraje: po niemieckiej stronie na Bundeslandy - Saksonię i Brandenburgię, a także po stronie polskiej na województwo lubuskie. W zjednoczonej Europie otwiera się teraz szansa na ponowne wyraziste połączenie, zbadanie, a w szczególności turystyczne wykorzystanie tego wspólnego dziedzictwa, a przy tym poszerzanie kulturowych korzeni wspólnej historii oraz  przekazywanie historii ludowej w Niemczech i w Polsce poza ich granice.

W tym celu, 16.11.2010r. miasta Cottbus, Bad Muskau i Forst (Lausitz) oraz polskie gminy Łęknica i Brody założyły Europejski Związek Parków Łużyckich „Od hrabii Brühla po księcia Pücklera”. Połączone przez Związek Parków obiekty parkowe: Park Branitz i Park Mużakowski – księcia Pücklera, Wschodnioniemiecki Ogród Różany Forst (Lausitz) oraz Park Przypałacowy w Brodach hrabii Brühla dobitnie pokazują dzięki tym krajobrazom wspólną ponadgraniczną historię kultury i tworzą podstawy do nowej regionalnej i transgranicznej tożsamości kulturowej.

Celem Związku Parków jest generowanie większej uwagi na parki i ogrody oraz na ich wspólny krajobraz kulturowy dzięki wspólnym akcjom i strategio marketingowym. Dążenie do budowania transgranicznej identyfikacji kulturowej regionu niesie za sobą długofalowe skutki w oświacie, turystyce i gospodarce oraz przyczynia się do ogólnego europejskiego procesu integracji. Bliskie położenie obiektów parkowych we wspólnym krajobrazie kulturowym oferuje korzystne warunki do rozwoju bazującej na tożsamości regionalnej wspólnej turystycznej strategii marketingowej.

Podstawy wspólnej strategii marketingowej tworzą obecnie lata tematyczne, które tematycznie łączą aktywności parków i ogrodów naszych partnerów ze wspólnymi działaniami Związku Parków. Za planowanie, koordynację i wdrożenie tego programu roboczego oraz dalszych działań w obszarze transgranicznego miejscowego i turystycznego marketingu stworzono wspólny oddział. Filia ta tworzy organizacyjne i administracyjno-techniczne warunki do zapewnienia kontynuacji działań Związku Parków. W perspektywie czasu powinna służyć umocnieniu Związku Parków jako samodzielnej instytucji, po to by stale przyczyniać się do ochrony historycznych krajobrazów kulturowych. W ten sposób projekt ten tworzy istotny element Europejskich Ogrodów i Regionu Kultury w znaczeniu koncepcji rozwoju i działania Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr.

Czas trwania projektu: kwiecień 2012 – Marzec 2015

Partner wiodący: Miasto Cottbus; Partnerzy projektu: gmina Body, miasto Forst (Lausitz), gmina Łęknica

Projekt: „Przekraczać granice przez wspólną inwestycję w przyszłość“
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.