Co to jest Związek Parków?

Europejski Związek Parków Łużyckich został założony 16 listopada 2010 r. w Brodach. Do Związku należały obiekty parkowe w Brodach, Bad Muskau/Łęknicy, Cottbus-Branitz i Forst (Lausitz). Wszystkie parki łączy ze sobą rozwój historyczny, na który wpływ miały ważne dla Łużyc osobistości, jak Henryk hrabia von Brühl i Hermann książę von Pückler-Muskau. W ostatnich latach mieszkanki i mieszkańcy polsko-niemieckiego pogranicza, na wspólnych polsko-niemieckich wystawach, w ramach projektów historycznych, poprzez publikacje, spektakle teatralne i warsztaty, mieli wspaniałą możliwość zidentyfikowania się ze wspólną polsko-niemiecką i tym samym europejską historią.

W 2018 roku przyjęte zostały dalsze parki. Zaliczają się do nich obiekty parkowe w Żaganiu i Zatoniu oraz niemieckie parki w Altdöbern (Brandenburgia), Kromalu i Neschwitz (oba w Saksonii). Również te parki są ważnymi miejscami dla polsko-niemieckiej historii.