Czym jest Związek Parków?

12 lat minęło od momentu połączenia przedstawicieli historycznego krajobrazu kulturowego Łużyc w Brandenburgii, Saksonii i województwie lubuskim w celu założenia Europejskiego Związku Parków Łużyckich.

Ta wspólna przygoda rozpoczęła się 16 listopada 2010 roku. Na samym początku z dwoma parkami Pückler’a – Bad Muskau/Łęknicy i Branitz jak również ze Wschodnioniemieckim Ogrodem Różanym Forst (Lausitz) i Parkiem Przypałacowym w Brodach (Pförten). Dążenie do budowania transgranicznej identyfikacji kulturowej w regionie niesie za sobą długofalowe skutki w oświacie, turystyce i gospodarce oraz przyczynia się do zmian strukturalnych na Łużycach i do europejskiej integracji. W pierwszych latach mieszkanki i mieszkańcy polsko-niemieckiego regionu przygranicznego mieli możliwość skonfrontować się ze swoją wspólną polsko-niemiecką jak i europejską historią, głównie dzięki wspólnym polsko-niemieckim wystawom, projektom historycznym, publikacjom, wystąpieniom teatralnym i warsztatom.

Efektywny rozwój Związku Parków stworzył warunek do tego, aby przyjąć w 2018 roku pięć kolejnych obiektów pałacowo-parkowych: w Brandenburgii Park Pałacowy Altdöbern, w Saksonii Park Rododendronów Kromlau i Park Pałacowy Neschwitz oraz po stronie polskiej Książęce Parki w Żaganiu (Sagan) i Zatoniu (Günthersdorf). Te rezydencje i ogrody, stworzone na zlecenie wybitnych historycznych osobowości takich jak książę Pückler, Henryk hrabia von Brühl lub Dorota księżna żagańska, tworzyły kulturowe punkty krystalizujące z Europą, zachowując swój blask aż do dziś.

W 2020 roku 9 partnerów Europejskiego Związku Parków Łużyckich świętowało swój wielki sukces jakim było zatwierdzenie wspólnie wnioskowanego do Euroregionu Szprewa-Nysa-Bóbr projektu o dofinansowanie ze środków UE. 3 czerwca 2020 roku członkowie Europejskiego Związku Parków Łużyckich podpisali w Parku Branitz umowę partnerską programu wsparcia INTERREG "Trwałe wzmocnienie i nowe ukierunkowanie Europejskiego Związku Parków Łużyckich 2021". Do końca 2022 roku w ramach programu wsparcia INTERREG do dyspozycji partnerów jest łącznie 861.000 euro.

Głównym celem projektu,  znajduje się dalsza intensyfikacja wymiany między uczestniczącymi w projekcie gminami i administracjami parków. Cel ten powinien zostać zrealizowany w pierwszej kolejności poprzez wspólne lata tematyczne i wydarzenia lub w formie polsko-niemieckich seminariów parkowych, szkółki letniej dla wyspecjalizowanego młodego pokolenia oraz warsztatów z przedstawicielani etatowej i ochotniczej konserwacji zabytków. Nowy projekt wsparcia skierowany jest przede wszystkim do obywatelek i obywateli Łużyc. Zaplanowane wydarzenia nt. uczestnictwa i utrzymania dziedzictwa historyczno-parkowego w naszym przygranicznym regionie powinny zaoferować możliwość lepszego poznania i wspólnych spotkań. Tym też właśnie Związek Parków chce przyczynić się do integracji regionu, a także wzajemnego zrozumienia na wielu płaszczyznach.

 
0 / 5 Bilder

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.