Seminarium parkowe

Pielęgnacja zabytkowych ogrodów i ochrona przyrody w ramach zaangażowania obywatelskiego na przykładzie seminariów parkowych w parku pałacowym w Brodach (Pförten)