Polsko-niemieckie miejsce światowego dziedzictwa 
Park Mużakowski

Ochrona zabytku ogrodowego bez granic

Park Mużakowski wyróżnia się jedną cechą szczególną, która jest unikatem na skalę światową – w związku ze swoim położeniem nad Nysą ten park krajobrazowy znajduje się na terenie dwóch państw, Polski i Niemiec. Od ponad dwudziestu lat praktykuje się tu codziennie transgraniczną współpracę – ze wspaniałym, wzorcowym wręcz sukcesem. Wspólnie udało się scalić rozdzielone w 1945 roku części parku i jednocześnie wnieść ważny wkład w porozumienie między oboma narodami. Zniszczone mosty zostały odbudowane, ukryte w gąszczach osie widokowe odkryte, a zagubione aleje parkowe odtworzone. W uznaniu za wykonaną pracę i dla zachęty do dalszych działań w przyszłości Park Mużakowski został uhonorowany w roku 2004 tytułem światowego dziedzictwa UNESCO.

 
0 / 29 Bilder

Większa, obejmująca dwie trzecie powierzchni, polska część parku zarządzana jest przez Narodowy Instytut Dziedzictwa (NID), natomiast strona niemiecka należy do kraju związkowego Saksonia i zarządzana jest przez Fundację „Fürst-Pückler-Park Bad Muskau". Nadzór ekspercki zapewnia „Międzynarodowa Rada Konserwatorska" (ICB), w której zasiadają przedstawiciele obu krajów oraz renomowani eksperci, także z Wielkiej Brytanii i Czech, gwarantując najlepszy standard dwunarodowego zarządzania miejscem światowego dziedzictwa.

Park Mużakowski rozciąga się na powierzchni 830 ha i został stworzony przez jedną ze znamienitszych osobistości XIX wieku, księcia Pücklera (1785-1871), stanowiąc z perspektywy historii ogrodów i turystyki obiekt unikalny. Nonkonformistyczna i pełna sprzeczności osobowość księcia fascynuje po dziś dzień: był hołubionym mistrzem sztuki ogrodowej, genialnym pisarzem, niepoprawnym ulubieńcem kobiet, niezmordowanym podróżnikiem, ekstrawaganckimi modnisiem, ale również wątpiącym w samego siebie melancholikiem. Mimo burzliwego życiorysu książę Pückler odnalazł właśnie w formowaniu ojczystych łąk nad Nysą swoje pierwotne artystyczne powołanie i w ciągu trzydziestu lat stworzył, wyznaczając własny styl, mistrzowskie dzieło sztuki ogrodowej. Ani późniejsze pokolenia ogrodników, ani kolejni właściciele, nie odważyli się naruszyć podstawową ideę artystyczną księcia Pücklera, tak że dominowała ona w Parku Mużakowskim aż po XX wiek. Dopiero II wojna światowa z jej katastrofalnymi dla europejskiego ładu społeczno-politycznego skutkami doprowadziła także w Parku Mużakowskim, z przepływającą przez jego środek Nysą jako rzeką graniczną, do dużych zniszczeń i niewyobrażalnych zaniedbań. Polityczny podział pücklerowskiego Elizjum będący wynikiem konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie, wydawał się przez dziesięciolecia nie do przezwyciężenia. Dopiero na przełomie lat 1988/89 karta się odwróciła i rozpoczął się prawie niewyobrażalny okres przełomu. Dzięki wzorowej współpracy polsko-niemieckiej pücklerowski raj ogrodowy obudził się z długiego snu i zachwyca licznych turystów z Polski i Niemiec swoimi na nowo odkrytymi, obecnie faktycznie już bezgranicznymi, osiami widokowymi, stanowiąc najbardziej udany przykład polsko-niemieckiej współpracy nad granicą na Odrze i Nysie!

Diese Karte kann nicht von Google Maps geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.