Park przypałacowy stanowi nieodłączny element kompozycji zespołu pałacowo – parkowego. Przylegający do pałacu park rozciąga się w kierunku zachodnim po obu stronach Jeziora Brodzkiego na powierzchni ok. 100 ha.
Obecnie, trudno jest określić od jakiego momentu ogród stanowił element dekoracyjny rezydencji. Kształtowanie, rozwój i przeobrażanie założenia parkowego było ściśle powiązane z budową pałacu.
W 1670 r. Ulryk von Promnitz, rozpoczął budowę nowego pałacu, a przy nim postanowił założyć renesansowy ogród ozdobny. Jego twórcą był Jan Jakub Mencke z Brodów. Nadworny ogrodnik elektorów saskich, który w 1713 r. został oddelegowany do Warszawy, gdzie zakładał Ogród Saski dla króla Augusta II Mocnego.

W kolejnych latach, gdy właścicielem posiadłości był Heinrich von Watzdorf, ogród ozdobny przeniesiony został pomiędzy fasadę ogrodową pałacu a taflę jeziora.

 
0 / 18 Bilder

Jednak największy rozkwit przypałacowy park w Brodach zawdzięcza Henrykowi hr. von Brühl, który w roku 1740 kupuje posiadłość za 160 tys. talarów saskich. Z jego inicjatywy, rozpoczęto przebudowę rezydencji wraz z fragmentem miasta oraz parku, kształtując je w stylu rozwiniętego saksońskiego rokoko. Autorem projektu ogrodu i architektury ogrodowej był Johann Christoph Knöffel, natomiast wykonanie nadzorował Carl Heinrich von Heinecken.
Budowę ogrodu oparto na tzw. osiach głównych i poprzecznych, zaś centralnym punktem założenia był symetrycznie podzielony parter haftowy. Wokół jeziora założono spacerowe promenady.
To właśnie w owym czasie Brody nazywano „Perłą Dolnych Łużyc", a Park – „Ogrodem Łużyc".

Po śmierci hrabiego Brühla, barokowy ogród przekształcono w park krajobrazowy. Partery zastąpiła rozległa łąka z grupami drzew i soliterami. Z tego okresu pochodzą rosnące do dziś rzadkie okazy drzew(tulipanowce, platany, buki zwisające, sosny czarne, żółte, cypryśniki błotne i. in.). Na jeziorze usypano dwie wyspy – łabędzią, na osi głównej pałacu oraz miłości, przy której znajdowała się przystań dla łódek. Park został otwarty dla mieszkańców i zwiedzających.

Po II wojnie światowej pozbawiony pielęgnacji park uległ znacznej degradacji. Cenne gatunki drzew i krzewów wprowadzonych w XIX i XX w., zostały wyparte przez gatunki rodzime. Od 2009 r. prowadzone są polsko-niemieckie „Seminaria parkowe", w ramach których, wolontariusze z Polski i Niemiec pod nadzorem specjalistów, przeprowadzają prace porządkowe i pielęgnacyjne. W wyniku tych działań odtworzono dawne przestrzenie parkowe i główne osie widokowe. Obecnie, pozostająca w zarządzie Gminy Brody ta część parku, jest stale pielęgnowana.
Od 16 listopada 2010 r. przypałacowy Park w Brodach jest członkiem – założycielem Europejskiego Związku Parków Łużyckich.
Dzięki inicjatywie Związku w 2012 roku zainstalowano w Brodach system 6-ciu tablic informacyjnych na drodze spacerowej pomiędzy pałacem, miasteczkiem i parkiem, a w 2017 roku, dzięki wsparciu finansowemu fundacji Hermann Reemtsma z Hamburga, odnowiony został zabytkowy pomnik sarkofagu.

Oprac. Ryszard Kowalczuk

Diese Karte kann nicht von Google Maps geladen werden, da Sie in den Datenschutz- und Cookie-Einstellungen externen Inhalten nicht zugestimmt haben.

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Wir verwenden Cookies, um Ihnen die Inhalte und Funktionen der Website bestmöglich anzubieten. Darüber hinaus verwenden wir Cookies zu Analyse-Zwecken.

Zur Datenschutzerklärung und den Cookie-Einstellungen.

Allen zustimmenEinstellungen

Datenschutzhinweise & Cookie-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass technisch erforderliche Cookies gesetzt werden müssen, um wie in unseren Datenschutzhinweisen beschrieben, die Funktionalität unserer Website aufrecht zu erhalten. Nur mit Ihrer Zustimmung verwenden wir darüber hinaus Cookies zu Analyse-Zwecken. Weitere Details, insbesondere zur Speicherdauer und den Empfängern, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. In den Cookie-Einstellungen können Sie Ihre Auswahl anpassen.

PHP Sitzung
Das Cookie PHPSESSID ist für PHP-Anwendungen. Das Cookie wird verwendet um die eindeutige Session-ID eines Benutzers zu speichern und zu identifizieren um die Benutzersitzung auf der Website zu verwalten. Das Cookie ist ein Session-Cookie und wird gelöscht, wenn alle Browser-Fenster geschlossen werden.
Google Maps
Google Maps ist ein Karten-Dienst des Unternehmens Google LLC, mit dessen Hilfe auf unserer Seite Orte auf Karten dargestellt werden können.
YouTube
YouTube ist ein Videoportal des Unternehmens Google LLC, bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. YouTube wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Vimeo
Vimeo ist ein Videoportal des Unternehmens Vimeo, Inc., bei dem die Benutzer auf dem Portal Videoclips ansehen, bewerten, kommentieren und selbst hochladen können. Vimeo wird benutzt um Videos innerhalb der Seite abspielen zu können.
Matomo
Matomo ist eine Open-Source-Webanwendung zur Analyse des Nutzerverhaltens beim Aufruf der Website.